Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2008

ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ

Στο ΦΕΚ 128/Α/3-7-2008 δημοσιεύεται το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, όπως εγκρίθηκε από την Βουλή (6876/4871) και υπογράφηκε από τους αρμόδιους Υπουργούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: